JCI het Gooi kijkt terug op een gezellig Kerstdiner 2023

De jaarlijkse kersttraditie hebben we ook in 2023 weer voortgezet. Dit jaar hebben we genoten van een vijfgangenmenu bij restaurant Therapy in Bussum. Tijdens dit diner is de voorzittershamer overgegaan van Paul Ehlert naar Julia Aukes. We bedanken Paul voor zijn inzet van de afgelopen twee jaar als voorzitter van JCI het Gooi en wensen Julia veel succes in 2024.